Katlanır Kapı
Katlanır Kapı

KATLANIR KAPI

Katlanır PVC Kapı

Katlanır PVC Kapının Açılması

B kanadı üzerindeki kol 1 No'lu konumdan 2 No'lu konuma getirilir.

B kanadı öne çekilerek açılır.

A kanadı üzerindeki pencere kolu 1 No'lu konumdan 2 No'lu konuma getirilir ve kapı açılır.

Katlanır PVC Kapının Kapanması

Katlanmış olan kanatlar sürülerek kapatılır.

A kanadı üzerindeki kol 2 No'lu konumdan 1 No'lu konuma getirilir.

B kanadı kapatılarak üzerindeki kol 2 No'lu konumdan 1 No'lu konuma getirilirek kitlenme sağlanır.